Simsek: Tasarruf konusunda çalismalarimizi belirli bir noktaya getirdik, kamuda tasarruf 2024ün ikin