BOJ/Ueda: Gelecekte Japon devlet tahvil alimlarinin azalmasi ufukta görünüyor